Več kot 100 000 zadovoljnih kupcev.
070 555 551
od ponedeljka do sobote: 8:00 – 20:00

Darilni boni

V naši trgovini ROSSI SPORT v Celju lahko kupite tudi darilne bone, in sicer v vrednosti 10€, 20€, 30€, 50€ in 100€. Prejmete jih v lepem darilnem ovitku s prostorom, kamor lahko zapišete voščilo ali misel, ki bo razveselila obdarovanca.

Darilni boni - Rossi Sport - Specializirana športna trgovina

Splošni pogoji poslovanja z darilnimi karticami

S splošnimi pogoji poslovanja z darilnimi karticami ROSSI SPORT, Robert Karlatec, s.p., Tovorna ulica 23, 3000 Celje določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih kartic. Ti splošni pogoji vežejo Rossi Sport in vsakega kupca, ki kupi oz. vplača znesek v zvezi z nakupom darilne kartice. Z objavo teh splošnih pogojev je vsak kupec seznanjen, da z nakupom darilne kartice sprejema te splošne pogoje ter način poslovanja z darilnimi karticami, kot je opredeljen s temi splošnimi pogoji.

1. Splošno

1.1. Darilna kartica je izkazni dokument v plastični obliki, opremljen z EAN kodo oz. morebitno drugo kodo, ki jo bo nadomestila, ki ga Rossi Sport izda proti plačilu in katerega je skladno s temi splošnimi pogoji zavezan sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja v svoji prodajalni v Celju.

2. Vrednosti

Kupec lahko izbira v zneskih 10 EUR, 20 EUR, 50 EUR in 100 EUR.

3. Obveznosti Rossi Sport

3.1. Obveznost Rossi Sport iz darilne kartice nastane v trenutku, ko potrošnik – kupec darilne kartice – plača vrednost darilne kartice. Plačilo je možno opraviti z vsemi standardnimi načini plačila (gotovina, označene plačilne in kreditne kartice) v prodajalni Rossi Sport v Celju.

3.2. Terjatev iz darilne kartice je vezana na EAN kodo, s katero je opremljena plastična darilna kartica in gre vsakokratnemu imetniku darilne kartice, pri čemer EAN kode ni mogoče samostojno uporabiti. Izpolnitev terjatve iz darilne kartice lahko ob predložitvi darilne kartice zahteva njen prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.

3.3. Obveznost Rossi Sporta iz darilne kartice preneha s tem, ko jo sprejme kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilne kartice ali če postane darilna kartica neveljavna iz razlogov iz teh splošnih pogojev.

3.4. Ker gre pri darilni kartici za prinosniški vrednostni papir, Rossi Sport ni odgovoren za morebitne zlorabe darilne kartice in ni dolžan preverjati identitete prinosnika.

4. Pravice imetnika darilne kartice

4.1. Izpolnitev obveznosti iz naslova darilne kartice lahko zahteva prinosnik kartice v času veljavnosti darilne kartice v prodajalni Rossi Sport v Celju. Čas veljavnosti darilne kartice je 12 (dvanajst) mesecev od dneva izdaje darilne kartice, imetnik pa lahko veljavnost preveri bodisi na izpisanem odrezku, ki ga je prejel ob nakupu darilne kartice oz. ob plačilu z njo. Vse informacije v zvezi z darilnimi karticami lahko vsak kupec pridobi tudi na samem prodajnem mestu trgovine Rossi Sport v Celju.

4.2. Izpolnitev obveznosti iz darilne kartice zahteva prinosnik tako, da kartico predloži Rossi Sportu kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilne kartice, mora imetnik darilne kartice razliko doplačati.

Darilne kartice ni mogoče zamenjati za gotovino, prav tako ni mogoče dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti.

4.3. Imetnik darilne kartice lahko darilno kartico prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilne kartice. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilne kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

5. Ostala določila

5.1. Na darilno kartico ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se kartica šteje za neveljavno.

5.2. Družba lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz darilne kartice, če ugotovi, da je darilna kartica ponarejena ali pa je njena veljavnost pretekla oz. je kartica tako uničena, da ni mogoče razbrati njene vsebine.

5.3. Splošni pogoji poslovanja z darilnimi karticami veljajo od dneva objave dalje in so na vpogled na spletni strani Rossi Sporta na naslovu www.rossisport.si ter v prodajalni Rossi Sport v Celju.

5.4. Rossi Sport si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja z darilnimi karticami brez posebne najave.

5.5. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z darilnimi karticami, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Rossi Sport, Robert Karlatec